Učíme se společně pro 4. roč. - 2. díl

Cena s DPH: 115 

V učebnicích se prolíná učivo z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy.

V učebnicích se prolíná učivo z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy. Děti si při nich prohlubují znalosti z těchto předmětů, ale využívají i své dovednosti z výtvarné výchovy a pracovních činností. Skupinové práce jsou obohaceny o cizí jazyky, děti si při plnění úkolů vyberou cizí jazyk, který se učí.

Nejprodávanější