E-shop Chamber

Obchodní podmínky

Chamber s.r.o. je  společnost poskytující veškeré vybavení nejen pro školská zařízení.


Dodavatel:

CHAMBER, s.r.o.
Mírová 493, 678 01 Adamov

IČO: 25548654, DIČ: CZ25548654


Poštovné, balné a způsob doručení:

  • soukromým osobám a firmám je zboží zasíláno pouze na dobírku,
  • školám a státním organizacím na fakturu při uvedení IČO,
  • u menších zásilek, které lze poslat doporučeně dopisem, účtujeme poštovné dle ceníku České pošty(týká se státních organizací, které uvedou IČO).
  • doprava zdarma se netýká objednávek z kategorie "školní nábytek", cena přepravného je účtována dle aktuálních cen přepravních společností.

Ceny:

Veškeré ceny v našem obchodě jsou uváděny včetně DPH.


Reklamační řád

K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování reklamací zboží firmy CHAMBER, s.r.o., prodávaných přímému spotřebiteli, vydáváme následující reklamační řád:

Článek č. 1 - Práva z odpovědnosti za vadu věci

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující podle občanského zákoníku právo tuto vadu reklamovat. Výjimku tvoří zboží prodávané za nižší cenu s vadou, pro kterou byla sjednána nižší cena. Takovou vadu nelze reklamovat. Podmínkou uznání záruky je splnění všech podmínek uvedených na záručním listě a správně vyplněný záruční list, dále předložení originálu nabývacího dokladu. Bez těchto náležitostí bude výrobek opraven pouze na náklad odběratele. Proto po dobu záruky je nutno uschovat přiložený záruční list. Odpovědnost za vady zanikne, nebyla-li reklamace uplatněna v záruční době. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil a o předpokládané době vyřízení.

Článek č. 2 - Lhůty pro uplatnění reklamace

Záruční doba pro uplatnění reklamace je 2 roky, pokud není uvedeno jinak. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, pokud se jedná o zjevnou jednoznačnou výrobní vadu výrobku, jehož cena je maximálně 5 000 Kč v jedné reklamaci, ve složitějších případech předá reklamaci OŘJ nebo servisní organizaci dodavatelské firmy. Prodávající informuje zákazníka nejpozději do 30 dnů o lhůtě a způsobu vyřízení reklamace.

Článek č. 3 - Odstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně a řádně odstraněna. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

Článek č. 4 - Neodstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Tatáž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady, po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Má-li věc prodaná za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Článek č. 5 - Náhrada výdajů

Kupující má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva odpovědnosti za vady. Právo na náhradu těchto nákladů musí být u prodávajícího (výrobce) uplatněno nejpozději do 1 měsíce po uplynutí doby, do které musí být uplatněno právo odpovědnosti za vady.

Článek č. 6 - Ostatní ustanovení

Náležitostí reklamace je popsání reklamované vady, doložení vadného zboží a návrh kupujícího, jaké řešení reklamace požaduje. V zájmu usnadnění a urychlení reklamačního řízení prodávající doporučuje kupujícímu dokladovat ukázky závady s bližším vysvětlením jejich vzniku.

Tento reklamační řád platí od 1. října 2007. CHAMBER, s.r.o., Blansko.

Během začátku školního roku 2017/2018 může dojít k prodloužení dodacích termínů. Děkujeme za pochopení.


Kompletní nabídka zboží

 

E-shop Chamber

 

Aktuální nabídku veškerého našeho sortimentu si můžete prohlédnout v novém e-shopu Chamber.