Zásady zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů získaných na webu www.chamber.cz je poskytovatel nabízených služeb, tj. Chamber s.r.o. (dále jen „Správce“), se sídlem Mírová 493, 679 04 Adamov, IČ: 25548654

2. Způsob yískávání osobních ůdajů

Osobní údaje získává Správce přímo od subjektů údajů, a to v listinné nebo digitální podobě (tj. výplnění online formuláře na stránkách www.chamber.cz)

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává tyto osobní údaje:

V případě přihlášení k newsletteru:

  • e-mailová adresa

V případě osob nakupujících na webu www.chamber.cz:

  • jméno, příjmení
  • e-mailová adresa
  • telofonní číslo
  • adresa
  • další poskytnuté fakturační údaje

4. Účel a délka zpracování osobních údajů

A) Zasílání obchodních sdělení

Lidem, kteří poskytnou svůj souhlas e zasíláním newsletteru, zasílá Správce několikrát do roka informace o novinkách či akcích na webu www.chamber.cz.

Pro tyto účely je evidována pouze e-mailová adresa.

Údaje jsou uchovány do doby, než je odebrán souhlas se zasíláním novinek.

odvolat souhlas je velmi jednoduché. Odhlašovací odkaz je v zápatí každého e-mailu. Je také možné zaslat žádost o odhlášení z odběru formou doporučeného dopisu na adresu: Chamber s.r.o., Mírová 493, 679 04 Adamov

B) Plnění závazků plynoucích z nákupu tj. objednávek na webu www.chamber.cz

Při objednání a koupení zboží jsou zpracovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu).

Tyto údaje jsou zpracovány pro vystavení účetních dokladů a pro zaslání zboží zákazníkům.

Kontaktní údaje (tj. telefonní číslo a e-mailová adresa) jsou uchovány po dobu plnění služby.

Fakturační údaje jsou zpracovány po dobu vyříyení objednávky, a dle zákona č. 563/1991 jsou uchovány dalších 5 let od skončení účetního období, do kterého dané účetní doklady spadají.

5. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v sídle firmy nebo v provozovnách. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů, zejména opatření, abynemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, či jinému zneužití údajů.

Správce nepředává osobní údaje žádné třetí osobě či organizaci. Výjimkou je zpracování údajů pohybu návštěvníků na webu www.chamber.cz při využívání služby Google Analytics (více bod č. 7), adresa pro dopravce k doručení objednaného zboží a firma CREOS CZ s.r.o. jež administruje webové stránky Správce.

6. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají následující práva:

A) Kromě situací, kdy zpracování a uchování osobních údajů vyžaduje zákon, mají právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů:

  • Pomocí interaktivního odkazu na konci každého obchodního sdělení.
  • Zasláním doporučeného dopisu na adresu:

B) Právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to zasláním doporučeného dopisu na adresu:

C) Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením.

7. Využívání Google Analytics na stránkách www.chamber.cz

Správce používá na svýh webových stránkách službu u Google Analytics, jejímž poskytovatelem je firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).Tyto služby pomáhají Správci analyzoat způsob používání webovýh stránek.

Google Analytics využívají soubory Cookies. Informace získané díky souborům Cookies jsou ukládány na serverch využívaných společností Google Inc., včetně těch na území USA. V případě aktivování anonymní adresy IP během používání webu, bude IP adresa zkrácena ještě v členských zemích Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa předána do USA a tam zkrácena.

Na objednávku Spravce bude Google Inc. využívat tyto informace s cílem ohodnotit návštěvnost webových stránek pro vytváření zpráv týkajících se pohybu na stránkách a poskytování jiných služeb.

Shromažďované údaje jsou přetvářeny v rámci výše uvedených služeb anonymním způsobem (jsou to tzv. neosobní data, která znemožňují idintifikaci osoby).

Tyto údaje mají hromadný a anonymní charakter, tj. neobsahují vlastnosti identifikující osobu používající webovou stránku.

Standardně většina internetových prohlížečů a zařízení dostupných na trhu je nastavena tak, že akceptuje ukládání souborů Cookies. každý má možnost definovat podmínky používání souborů Cookies prostřednictvím nastavení vlastního internetového prohlížeče nebo vlastního zařízení. To znamená, že lze např. částečně omezit )např. dočasně) nebo zcela vypnout možnost ukládání souborů Cookies.

Nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení v oblasti souborů Cookies je velice důležité z pohledu souhlasu s používáním souborů Cookies na webových stránkách – podle předpisů takový souhlas může být také vyjádřen prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení. Pokud takový souhlas neexistuje, je nutné odpovídajícím způsobem změnit nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení v oblasti souborů Cookies.

Lze také zcela znemožnit předávání údajů ze zařízení návštěvníka webu společnosti Google Analytics s využitím souborů Cookies (včetně předávání IP adresy) cestou stažení a instalace rozšíření pro prohlížeče. Toto rozšíření poskytované společností Google Inc. je dostupné na následující adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Podrobné informace o principech, podle kterých fungují výše popsané služby, včetně principů shromažďování a zpracování údajů, jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.