Záznam úrazu žáka

Cena s DPH: 4 

Záznam o úrazu

Od 1. 1. 2004 nový tiskopis (Záznam o úrazu) dle požadavku Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu žáka.

Podobné produkty