Matematika 2.roč. III.

Cena s DPH: 53 

Učebnice matematiky pro 2. třídu. Díl 3. Učebnice formátu B5. Počet stran 48.

U učebnice byl zvolen menší formát B5 (16,5 x 23,5 cm). K učebnici matematiky je vhodné využívat (kromě procvičovacího sešitu) také obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice. Formát B5 byl zvolen z důvodu, aby se na lavici lépe vešel i se sešitem.

 

V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu. To usnadňuje a zjednodušuje práci  nejen kantorům při zadávání domácích úkolů, ale také dětem při učení doma.

 

Učebnice matematiky pro 2. třídu používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací. Předpokládá používání pomůcek při výuce, které si děti vyrábí v pracovní výchově podle návodu sami (přílohou jsou makety pomůcek). To přispívá k tomu, aby si děti probíranou látku lépe zapamatovaly.

 

V učebnici je velké množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech), které směřují k  procvičování matematiky. Výuka hrou. Slovní úlohy jsou probírány srozumitelně a je zde kladen důraz na provádění zkoušky a zápisu.

 

Každá stránka učebnice  je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu.

 

3. díl učebnice matematiky pro 2. třídu obsahuje následující učivo (orientační přehled):

- čas,

- násobení: příprava na násobení, násobení dvěma, třemi, nulou a číslem jedna, násobení čtyřmi, záměna činitelů, násobení pěti,

- litr, kilogram,

- dělení: příprava na dělení, dělení dvěma, třemi, dělení nuly a dělení číslem jedna, dělení čtyřmi, pěti,

- slovní úlohy,

- sčítání a odčítání do sta,

- zásoba příkladů k opakování a procvičování.

 

Formát B5. Celobarevná. Počet stran 48. Autorka Jana Potůčková.

Nejprodávanější