Matematika 1.roč. A4 - III.

Cena s DPH: 50 

Učebnice matematiky pro 1. třídu. Díl 3. Učebnice formátu A4. Počet stran 48. Celobarevná.

Učebnice matematiky pro 1. třídu. Díl 3.

 

Učebnice slouží zároveň jako pracovní sešit. Žáci do knížek dopisují a dokreslují řešení úloh. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu to usnadňuje a zjednodušuje práci kantorům při zadávání domácích úkolů.

 

Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací, předpokládá používání pomůcek, které si děti vyrábí v pracovní výchově podle návodu sami. To přispívá k tomu, aby si děti probíranou látku lépe zapamatovaly.

 

V učebnici je velké množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech), které směřují k  procvičování matematiky. Výuka hrou. Na zadní straně učebnice naleznete užitečné pomůcky pro výuku dětí (papírové mince k hrám využitelné při hře "na obchod", mističkové počítadlo k nácviku sčítání a odčítání s i bez přechodu přes desítku, hru k procvičování geometrických tvarů a počítání. Učebnice jsou také zaměřeny na nácvik psaní všech číslic.Slovní úlohy jsou probírány srozumitelně a je zde kladen důraz na provádění zkoušky a zápisu.

 

Každá stránka učebnice  je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu.

 

3. díl učebnice obsahuje následující učivo (orientační přehled):

- čísla 0 - 20,

- numerace,

- přičítání k číslu 10,

- odčítání s rozdílem 10,

- slovní úlohy, opakování,

- sčítání a odčítání ve druhé desítce bez přechodu přes základ 10,

- slovní úlohy na porovnávání: "O a více",

- slovní úlohy na porovnávání: "O a méně",

- sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes základ 10.

 

Formát A4. Celobarevná. Počet stran 48. Autorka Jana Potůčková.

Nejprodávanější