Demonstrační obrázky 24 témat

 Doprava zdarma

Cena s DPH: 6 300 

Soubor magnetických demonstračních a výukových obrázků, nabízí široké možnosti využití v pedogogické práci ve školách a školkách. Soubor obsahuje 24 témat na 779 magnetických kartách. Součástí je metodická příručka.

 
Seznam témat:
     I. Kalendář přírody - 53 karet
    II. Volně žijící živočichové - 86 karet
   III. Zvířata hospodářská užitková - 33 karet
   IV. Zvířata chovaná v domácím prostředí - 13 karet
    V. Cizokrajní živočichové - 28 karet
   VI. Kde zvířata bydlí - 21 karet
  VII. Stromy, keře, houby a rostliny v lese -50 karet
 VIII. Ovocné rostliny a jejich plody, jižní ovoce, zpracování ovoce - 61 karet
    IX. Zelenina, zpracování zeleniny - 29 karet
     X. Polní plodiny, výrobky z polních plodin - 20 karet
    XI. Rostliny v lesích, na loukách a rostliny okrasné - 39 karet
   XII. Na poli, zemědělská technika - 13 karet
  XIII. Na zahradě a v sadu - nářadí a nástroje - 30 karet
  XIV. Co se vyrábí z mléka, výrobky ze surovin od užitkových zvířat - 15 karet
   XV. Oblečení - 84 karet
  XVI. Osobní hygiena - 24 karet
  XVII. Lidské tělo - 16 karet
 XVIII. U lékaře - 14 karet
   XIX. Vánoce - 12 karet
    XX. Velikonoce - 6 karet
   XXI. Rodina - 11 karet
  XXII. Bydlení, město, vesnice - 27 karet
 XXIII. Doprava, dopravní značky - 72 karet
 XXIV. Hry a sport dětí - 22 karet

V souboru najdete 24 témat např.  kalendář přírody, kde bydlí zvířata, na zahradě,  na poli, osobní hygiena, lidské tělo, bydlení, hry, stromy keře a další. Karty formátu A4, A5 a A6 jsou opatřeny magnetem a jsou očíslovány podle témat. Soubor tvoří otevřený systém, který bude nakladatelstvím doplňován a rozšiřován s požadavky uživatelů.