Záznam o pracovním úrazu zaměstnanců

Cena s DPH: 4 

Záznam o úrazu

Od 1. 1. 2002 nový tiskopis (Záznam o úrazu) dle požadavku Nařízení vlády č. 494/2001, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Podobné produkty