Matematika 1.roč.A4 - I.

Cena s DPH: 56 

Učebnice pro 1. třídu. Díl 1. Formát A4. Celobarevná. Počet stran 56.

Učebnice matematiky pro 1. třídu. Díl 1.

 

Učebnice slouží zároveň jako pracovní sešit. Žáci do knížek dopisují a dokreslují řešení úloh. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu to usnadňuje a zjednodušuje práci kantorům při zadávání domácích úkolů.

 

Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací, předpokládá používání pomůcek, které si děti vyrábí v pracovní výchově podle návodu sami. To přispívá k tomu, aby si děti probíranou látku lépe zapamatovaly.

 

V učebnici je velké množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech), které směřují k  procvičování matematiky. Výuka hrou. Na zadní straně učebnice naleznete užitečné pomůcky pro výuku dětí (papírové mince k hrám využitelné při hře "na obchod", mističkové počítadlo k nácviku sčítání a odčítání s i bez přechodu přes desítku, hru k procvičování geometrických tvarů a počítání. Učebnice jsou také zaměřeny na nácvik psaní všech číslic.Slovní úlohy jsou probírány srozumitelně a je zde kladen důraz na provádění zkoušky a zápisu.

 

Každá stránka učebnice  je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu.

 

1. díl učebnice obsahuje následující učivo (orientační přehled):

- úvod,

- numerace v oboru 1 - 5,

- názorný úvod k přirozeným číslům,

- třídění předmětů do skupin,

- příprava k porovnávání čísel, dvojice,

- orientace v prostoru,

- příprava k zavedení čísel 1 - 5,

- vyvození čísel a seznámení s číslicemi 1, 2, 3, 4 a 5 ,

- počítání po jedné,

- vztahy "více, méně a stejně", porovnávání čísel,

- čísla 1 - 3, nácvik psaní číslic,

- sčítání a odčítání v oboru 1 - 3,

- základní geometrické útvary,

- čísla 1 - 5 .. nácvik psaní číslice,

- číslo 0 .. nácvik psaní číslice 0,

- sčítání a odčítání s číslem 0,

- opakování,

- slovní úlohy,

- hra,

- záměna sčítanců,

- příprava k řešení rovnic,

- numerace v oboru do deseti,

- počítání po jedné,

- porovnání čísel.

 

Autorkou učebnice je Jana Potůčková. Formát A4. Celobarevná. 56 stran.

Podobné produkty